Pandemitider

Nu i dessa pandemitider är bland annat alla inomhusaktiviteter som ex vis  sammankomster, resor, studiebesök inställda.

Sidan uppdaterad 2021-03-30

Påskbrev
Aktiva Seniorer i Lerums kommun
 
Vi i styrelsen vill hålla kontakt med lite medlemsinformation och med uppmaningen: håll i och håll ut till slutet av juni. Allas vår Rickard Bergström har ju ”lovat” att 5 miljoner svenskar ska vara vaccinerade då – hoppas du är en av dem! Det finns nu gott hopp om att vi  ska kunna dra igång våra fredagssammankomster i Dergårdsteatern till hösten igen – om Folkhälsomyndigheten släpper på max 8-begränsningen!
 
Promenader 2021
Som tidigare meddelat har styrelsen beslutat att vi avstår från att organisera sådana promenader så länge som 8-regeln gäller. Men det hindrar inte att du som medlem själv promenerar tillsammans med ”någon i ditt sällskap” som Folkhälsomyndigheten uttrycker det – ring till dina promenadvänner och ge dig ut i Lerums vackra natur. Med en fågelkikare runt halsen så blir promenaderna ännu roligare!
 
Årsavgiften för 2021
Som vi tidigare har meddelat så föreslår styrelsen att den inbetalda årsavgiften för 2020 även skall gälla för 2021. Årsmötet 2021 måste ta beslut i denna fråga. Betala därför inte in någon årsavgift för 2021 just nu utan avvakta årsmötets beslut.
 
Nya medlemmar
Eftersom föreningen har över 1000 medlemmar kan vi för närvarande tyvärr inte erbjuda plats för nya medlemmar från kölistan om inte några nuvarande medlemmar begär att få lämna föreningen.
 
Årsmötet 2021
Normalt håller vi vårt årsmöte i februari men styrelsen avser att senarelägga årsmötet i  förhoppning om att vi ska kunna hålla ett fysiskt möte om Corona-situationen lättar och Folkhälsomyndigheten tillåter större sammankomster.
  
Meddela de som saknar e-post
Detta meddelande går endast ut via e-post. Känner du några som inte har tillgång till e-post är det bra om du kan informera dem. Tack på förhand och vi hörs snart igen.
 
Styrelsen för Aktiva Seniorer i Lerums kommun