Pandemitider

Nu i dessa pandemitider är bland annat alla inomhusaktiviteter som ex vis  sammankomster, resor, studiebesök inställda.

Sidan uppdaterad 2021-06-21

Sommarbrev till Aktiva Seniorer i Lerums kommun
 
Folkhälsomyndigheten har rapporterat avtagande smitta de senaste veckorna och vaccinationerna rullar på. Många har redan fått båda sprutorna och vi i styrelsen har börjat planera för höstens program. Enligt senaste rapport har Lerums kommun nu över 80 % av 60+ fått en spruta och i gruppen 70+ är det ca hälften som fått båda sprutorna. Vi tror att till i höst så har våra medlemmar ett väl fungerande eget skydd! Men det gäller fortfarande att inte åka omkring och hämta hem smittan från Värmland eller Blekinge eftersom dessa områden just nu
är utsatta för den senaste mutationen “delta” – håll ut!

Det finns nu gott hopp om att vi  ska kunna dra igång våra fredagssammankomster i Dergårdsteatern till hösten igen och vi planerar preliminärt för årsmöte i september.
 
Promenader 2021
Styrelsen har beslutat att för tillfället avstå från att organisera promenader. Detta hindrar ju inte att du som medlem själv promenerar tillsammans med “någon i ditt sällskap” som Folkhälsomyndigheten uttrycker det – ring till dina promenadvänner och ge dig ut i Lerums vackra natur.
 
Årsavgiften för 2021
Som vi tidigare har meddelat så föreslår styrelsen att den inbetalda årsavgiften för 2020 även skall gälla för 2021. Årsmötet 2021 måste ta beslut i denna fråga.
Avvakta därför årsmötets beslut innan du betalar in någon årsavgift för 2021.
 
Nya medlemmar
Eftersom föreningen har över 1000 medlemmar kan vi för närvarande tyvärr inte erbjuda plats för nya medlemmar från kölistan om inte några nuvarande medlemmar begär att få lämna föreningen.
 
Årsmötet 2021
Normalt håller vi vårt årsmöte i februari men styrelsen har senarelagt årsmötet i  förhoppning om att vi ska kunna hålla ett fysiskt möte. Preliminärt har vi nu bestämt att vi ska försöka inleda höstens program med ett årsmöte i Dergårdsteatern fredagen 24 september. Men – det är fortfarande en förhoppning – Corona-situationen måste lätta och Folkhälsomyndigheten måste tillåta att vi samlas inomhus. Vi återkommer med besked i denna fråga.
  
Meddela de som saknar e-post
Detta meddelande går endast ut via e-post.
Vi har haft som tradition att skicka ut vårt  program ungefär vid midsommar. Som ni nog förstår blir det i dessa osäkra tider inget tryckt program. All information kommer att ske via e-post. Känner du några som inte har tillgång till e-post är det bra om du kan informera dem. Tack på förhand och vi hörs snart igen.
 
Styrelsen för Aktiva Seniorer i Lerums kommun önskar en

Glad Midsommar och en Trevlig Sommar