Våra regler och praktiska upplysningar

SAMMANKOMSTER NR 1–8

 • Biljetter säljs från kl 11.00 och betalas på plats
 • Du kan betala med Swish, nummer 123 422 87 63, ange dagens
  föreläsare
 • Priset inom parentes avser de som ännu inte är medlemmar
 • Vi serverar kaffe från kl 11.00

AKTIVITETER NR 9–35

 • Första anmälningsdag anges vid respektive aktivitet och anmälan görs endast via telefon (e-post, SMS eller telefonsvarare gäller inte)
  Betala när du fått klartecken att du erhållit plats. Betala senast angivet datum Ange deltagares namn och numret på aktiviteten som du betalar för!
  Sätt in beloppet på föreningens bankgiro 5236-7273
 • Anmälan är bindande
 • Vid förhinder: meddela kontaktpersonen i god tid!
 • Om reserv finns: pengarna betalas tillbaka
  Om ingen reserv finns: du betalar avgiften eller skaffar ersättare
  Ovanstående gäller även om du redan betalat in avgiften

Medlemsavgift:                  200 kr per kalenderår, betalas via bankgiro
                                            senast den 31 januari 2022

Medlemskort:                    Kommer inte att utfärdas

Bankgiro:                          5236-7273

Swish:                               123 422 8763

Försäkring:                       Föreningen har tecknat olycksfallsförsäkring för alla medlemmar                                             och den gäller när man deltar i föreningens verksamheter.

Rabatterbjudanden för medlemmar:

 • Konsthantverksbutiken på Nääs 10 %
 • Akademibokhandeln i Solkatten, Lerum 10 %