Vår förening

Föreningen Aktiva Seniorer i Lerum bildades 1998.

Vårt syfte är att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Vi är ca 1000 medlemmar.