Vår historia

Vårens program är inställt
Föreningen Aktiva Seniorer i Lerum bildades 1998. Dess syfte är att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Föreningen är politiskt  och religiöst obunden.
Vårens program är inställt

 

Dags för en ny inspirerande termin med Aktiva Seniorer i Lerums kommun.

Här på vår hemsida på Internet finns vårt program inlagt. Vi kommer också att lägga in ”länkar” så att det finns möjlighet att hitta mera information om våra gäster och aktiviteter.

Välkommen till en spännande !

Styrelsen

För att komma vidare klicka på önskad programpunkt överst eller nederst på denna sida

Antalet besökare.    

Senaste uppdatering:  2020-03-24